អ្នកទេសចរម្នាក់លាតត្រដាងរូបភាពការស្លៀកពាក់របស់ប្រជាជនចិនឱ្យពិភពលោកឃើញ! អ្វីដែលបានឃើញកប់យោបល់!

996
views

អ្នកទេសចរមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសចិន កប់យោបល់នូវអ្វីដែលខ្លួនបានឃើញនៅប្រទេសចិន។ ហើយគាត់ចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គាត់ជាមួយនឹងមិត្តទាំងអស់របស់គាត់នៅលើ Instagram តាមរយៈផេក shanghaiobserved នូវអ្វីដែលគាត់បានឃើញ។

រូបគាត់មិនយល់ថា ប្រជាជនចិនចេះភាសាអង់គ្លេសឬយ៉ាងណាទេ ព្រោះរាល់សម្លៀកបំពាក់ពួកគេស្លៀកពាក់គឺមានអក្សរអាសអាភាសន៍ទាំងអស់ ហើយវាគឺជារឿងចម្លែកមួយដែលគាត់បានជួបប្រទះ។ ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពគាត់ថតបាននៅប្រទេសចិន ហើយអ្វីដែលអ្នកបានឃើញនឹងកប់យោបល់ដូចគាត់ដែរ៕

 

Leave a comment