ម្តាយគាត់អង្គុយរទេះរុញយូរហើយព្រោះស្ពឹកឆ្អឹងឆ្អែង និងឈឺសន្លាក់ តែឥឡូវអាចដើរបានវិញ ដោយសារតែរបស់មួយនេះឯង!

ការឈឺចាប់ ឬស្ពឹកក្នុងឆ្អឹង និងសន្លាក់ ឬសាច់ដុំ គឺជាបញ្ហាមួយសម្រាប់មនុស្សវ័យកណ្ដាល និងចាស់ៗ។ បញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែការជរានៃរាងកាយ ខណៈដែលយើងអាយុកាន់តែជ្រេនិងមានបញ្ហាសុខភាពឆ្អឹង។

14845
views

ការឈឺចាប់ ឬស្ពឹកក្នុងឆ្អឹង និងសន្លាក់ ឬសាច់ដុំ គឺជាបញ្ហាមួយសម្រាប់មនុស្សវ័យកណ្ដាល និងចាស់ៗ។ បញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែការជរានៃរាងកាយ ខណៈដែលយើងអាយុកាន់តែជ្រេនិងមានបញ្ហាសុខភាពឆ្អឹង។

យ៉ាងណាមិញ ការឈឺសន្លាក់ ឆ្អឹង និងសាច់ដុំមិនមែនជាបញ្ហាដែលអ្នកត្រូវព្រងើយកន្តើយឡើយ ប្រសិនបើអ្នកមិនព្យាបាលការឈឺចាប់ វានឹងបន្តធ្វើទារុណកម្មដល់អ្នករហូត។

បើទោះជាកត្តាអាយុមិនអាចជៀសបាន មានវិធីសាស្រ្តធម្មជាតិមួយអាចធ្វើឱ្យឆ្អឹងនិងសន្លាក់របស់អ្នកមានសុខភាពល្អដូចធម្មតាបាន។ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំ៖

– អាល់កុល (៧០ ភាគរយ) ៣០០ មិលី្លលីត្រ
– ទឹកអ៊ីយ៉ូត ១០០ មិលី្លលីត្រ
– ថ្នាំអាស្ពៀរីន ១០ គ្រាប់។

ដំបូងលាយទឹកអ៊ីយ៉ូតជាមួយនឹងអាល់កុលសិន បន្ទាប់មកដំបំបែកថ្នាំអាស្ពៀរីន ហើយលាយគ្រឿងផ្សំចូលគ្នាឱ្យសព្វ។ ស្រិតដាក់កែវមួយ និងទុកចោលរយៈពេល ២១ ថ្ងៃនៅកន្លែងងងឹតនិងត្រជាក់។ ប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំនេះជាមួយបង់រុំ ទៅរុំនៅកន្លែងមានបញ្ហា ឬយកទៅលាបហើយម៉ាស្សាថ្នមៗកន្លែងឈឺសន្លាក់ ឬសាច់ដុំក៏បាន អ្នកនឹងប្រសើរឡើងវិញ៕

រូបល្បាយអ៊ីយ៉ូត

Leave a comment