បើ​លោក​អ្នកមាន​ប្រភេទ​ឈាម A (+) គឺ​ពិតជា​សំណាង​ណាស់ ប៉ុន្តែ​ប្រភេទ​ឈាម​ផ្សេងទៀត​ក៏​មិនធម្មតា​ដែរ​!

តើ​លោក​អ្នកមាន​ដឹង​ទេ​ថា ប្រភេទ​ឈាម​មនុស្ស​អាច​កំណត់​ដឹង​និស្ស័យ​របស់​មនុស្ស​?

433
views

​តើ​លោក​អ្នកមាន​ដឹង​ទេ​ថា ប្រភេទ​ឈាម​មនុស្ស​អាច​កំណត់​ដឹង​និស្ស័យ​របស់​មនុស្ស​? អ្នកខ្លះ​កើតមក​ក្នុង​គ្រួសារ​លំបាកលំបិន​ណាស់ ប៉ុន្តែ​ហេតុដូចម្តេច​បានជា​គេ​ខ្លាំង​ប្រាជ្ញា និង​ពូកែ​ដឹកនាំ​ម្ល៉េះ​? តាម​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វេជ្ជសាស្ត្រ ចិត្ត​និង​ប្រាជ្ញា​មនុស្ស​គឺ​ជាប់ទាក់ទង​នឹង​ប្រភេទ​ឈាម​របស់​ពួកគេ​។ ពិនិត្យមើល​ទាំងអស់គ្នា​ថា​តើ​លោក​អ្នកមាន​ប្រភេទ​ឈាម​មួយណា​?

​    ​- ឈាម A (+) ពូកែ​ដឹកនាំ​។​
​    ​- ឈាម A (-) ពូកែ​ធ្វើ​ការងារ​។​
​    ​- ឈាម B (+) ហ៊ាន​លះបង់​ដើម្បី​អ្នកដទៃ​។​
​    ​- ឈាម B (-) ជា​មនុស្ស​មិនចេះ​បត់បែន អាត្មានិយម ចូលចិត្ត​ធ្វើបាប​គេ​។​
​    ​- ឈាម O (+) កើតមក​ដើម្បី​ជួយ​គេ​។​
​    ​- ឈាម O (-) ចិត្តចង្អៀត​។​
​    ​- ឈាម AB (+) មនុស្ស​ពិបាក​យល់ចិត្ត​។​
​    ​- ឈាម AB (-) ឆ្លាត និង​ឈ្លាសវៃ​៕

Leave a comment